Skip to content

Over ons

Het ontstaan van ons buurthuis

Het Annie Londo Buurthuis bestaat bijna 40 jaar. Rond 1985 waren diverse verenigingen en clubs in Westerbork om zoek naar onderdak. Het gebouw van de Annie Londo kleuterschool kwam vrij. De gemeente besloten samen met verenigingen van het gebouw een buurthuis te maken voor Westerbork.

Het  buurthuis wordt beheerd door een bestuur dat  bestaat uit vrijwilligers. Een van hen is ook  beheerder en zorgt voor de dagelijkse gang van zaken, zoals verhuur van de ruimtes en het technische onderhoud.

Inmiddels is het Annie Londo buurthuis uitgegroeid tot een vast baken voor de verenigingen en organisaties uit het dorp. Zij kunnen voor een relatief laag bedrag een ruimte huren en daardoor ook de kosten voor de deelnemers laag houden. Ook wordt er regelmatig gebruik van gemaakt door particulieren die bijvoorbeeld een zaaltje afhuren voor een dag of dagdeel om bijvoorbeeld hun verjaardag te vieren.

In de loop van de jaren is het gebouw aangepast aan de tijd. In 1995 is er een zaal bijgebouwd en is er een keuken gekomen. In 2009 is er tussen twee zalen een schuifwand aangebracht. Hierdoor is het mogelijk een grote zaal te maken voor bijeenkomsten waar veel bezoekers worden verwacht.

Tot 2015 is onderdak geboden aan de peuterspeelzaal. Na de bouw van de MFA; de Groene Borg, is de peuterspeelzaal daar naar toe verhuisd. De leegkomende ruimte is onderdeel geworden van het buurthuis. Dit bood ons de mogelijkheid een “Dorpshuiskamer” te maken. Inmiddels vinden hier een aantal dagdelen per week gezellige inloop/ontmoetingsactiviteiten plaats.

De naam Annie Londo

Het gebouw heeft ook als kleuterschool de naam “Annie Londo” gedragen, naar de vrouw van wethouder Londo. Het  bestuur heeft gevraagd of ze de naam mocht overnemen. Mevrouw Londo was toen recentelijk overleden. Het betekende daarom veel voor alle betrokkenen dat de heer Londo toestemming gaf.

Het bestuur heeft vier leden

  • Anneke Beerda
  • Lucy Briggeman
  • Lammie van Dijk
  • Geke Visser

Adres

Beukenlaan 30
9431 CW Westerbork

Telefoon

06 505 387 65

Openingstijden

Dagelijks van 8.00 uur tot 23.00 uur

Disclaimer